Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 43-2024.CM.DT/HUE GODSPEED 6666 9145035 3FGG6 17/02/2024 22:18 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
22 42-2024.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 16/02/2024 21:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
23 41-2024.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 16/02/2024 18:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
24 40-2024.CM.DT/HUE PRINCE OF NATURE 9890537 3FQA3 14/02/2024 15:54 CANG CHAN MAY (HUE) View
25 39-2024.CM.DT/HUE GREEN FAIRY 9965679 V7A7268 14/02/2024 10:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 38-2024.CM.DT/HUE HAO HUNG 66 9145671 3FIQ6 07/02/2024 16:53 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
27 37-2024.CM.DT/HUE MINH ANH 08 9550096 XVYD 07/02/2024 10:40 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 36-2024.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 05/02/2024 18:05 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 35-2024.CM.DT/HUE RIVIERA 9438078 V7WO5 05/02/2024 16:19 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 34-2024.CM.DT/HUE UNI WINNER 9303120 3EEY6 04/02/2024 21:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
31 33-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 04/02/2024 12:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
32 32-2024.CM.DT/HUE LIAN YI DA 2 HAO 9159440 H9FM 03/02/2024 18:47 CANG CHAN MAY (HUE) View
33 31-2024.CM.DT/HUE DREAM 9150913 D5YS3 03/02/2024 17:58 CANG CHAN MAY (HUE) View
34 19-2024.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 31/01/2024 18:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 29-2024.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 31/01/2024 09:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
36 28-2024.CM.DT/HUE DREAM 9150913 D5YS3 30/01/2024 15:18 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 27-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 29/01/2024 18:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
38 26-2024.CM.DT/HUE FUYUAN 9191527 3EJH7 29/01/2024 10:34 CANG CHAN MAY (HUE) View
39 25-2024.CM.DT/HUE TIẾN ĐẠT 19-BLC 9654402 3WDT9 28/01/2024 18:06 CANG CHAN MAY (HUE) View
40 24-2024.CM.DT/HUE HAIAN TIME 9245158 XVLV9 27/01/2024 19:50 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.552 results
of 5.828