Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 132-2023.CM.DT/HUE HOANG HA STAR 9659414 3WEI9 20/05/2023 14:51 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 131-2023.CM.DT/HUE HAO HUNG 01 8806412 3ESC9 20/05/2023 12:14 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
23 130-2023.CM.DT/HUE MINH VŨ 26 8669204 XVVV 19/05/2023 17:42 CANG CHAN MAY (HUE) View
24 130-2023.CM.DT/HUE HAIAN TIME 9245158 XVLV9 17/05/2023 22:04 CANG CHAN MAY (HUE) View
25 129-2023.CM.DT/HUE TASCO NIRAND 9689809 HSB4960 17/05/2023 06:44 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 128-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 14/05/2023 16:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
27 127-2023.CM.DT/HUE TRUNG THẢO 1818-BLC 9616371 3WHI9 14/05/2023 08:13 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 126-2023.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 14/05/2023 08:12 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 125-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 12/05/2023 06:54 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 124-2023.CM.DT/HUE FLORA PIONEER 9344083 7JVO 11/05/2023 21:16 CANG CHAN MAY (HUE) View
31 123-2023.CM.DT/HUE CHÂN MÂY 02 8989745 CHANMAY02 11/05/2023 15:17 CANG HAI SON DNG View
32 122-2023.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 10/05/2023 18:23 CANG CHAN MAY (HUE) View
33 121-2023.CM.DT/HUE GRAND BLUE 9869318 3FSK7 10/05/2023 08:21 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
34 120-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 09/05/2023 17:15 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 119-2023.CM.DT/HUE XIN LIN HAI 17 9985007 3E4119 07/05/2023 20:32 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
36 118-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 05/05/2023 20:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 117-2023.CM.DT/HUE NAUTICA 9200938 V7DM4 05/05/2023 16:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
38 116-2023.CM.DT/HUE SHENG WEI 2 9407811 V3DM3 04/05/2023 18:25 CANG CHAN MAY (HUE) View
39 115-2023.CM.DT/HUE HAO HUNG 01 8806412 3ESC9 04/05/2023 12:12 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
40 114-2023.CM.DT/HUE PHU DAT 15 9831660 3WNO7 02/05/2023 06:55 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.320 results
of 5.816