Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116261 1746256/HPG PHUC KHANH 3WNE9 09/08/2017 11:40 CANG CHUA VE (HP) View
116262 1745855/HCM HAI PHUONG 45 9487316 XVWC 09/08/2017 11:30 CANG PHU HUU View
116263 1745754/HCM SIMA SAPPHIRE 9330903 S6HK3 09/08/2017 11:23 CANG CAT LAI (HCM) View
116264 1745585/HPG HEUNG-A SINGAPORE 9131060 3ERC6 09/08/2017 11:41 TAN CANG HAI PHONG View
116265 1744405/HCM KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 09/08/2017 11:28 CANG CAT LAI (HCM) View
116266 1744761/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 09/08/2017 11:25 CANG CAT LAI (HCM) View
116267 1743877/HCM TOKYO TOWER 9384875 MAQJ 09/08/2017 11:29 CANG CAT LAI (HCM) View
116268 1746264/HPG HÙNG MẠNH 36 XVXO 09/08/2017 10:34 CANG HAI PHONG View
116269 1744557/HPG CAIYUNHE 9228758 H3MN 09/08/2017 14:55 PTSC DINH VU View
116270 1746232/HPG HOA MAI 68 3WFU9 09/08/2017 10:19 CANG HAI PHONG View
116271 1745748/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 09/08/2017 10:15 CANG CAT LAI (HCM) View
116272 1746182/HCM HAIAN SONG 3WNF9 09/08/2017 10:14 CANG VICT View
116273 00035/2017/VTU BERLIN 9516387 A8RG2 09/08/2017 10:36 CANG PTSC (VUNG TAU) View
116274 1746225/HPG Châu Thành Ship 27 3WBK 09/08/2017 10:05 CANG HAI PHONG View
116275 00043/2017/PM.VTU CORAL WIND 9713038 H3LN 09/08/2017 10:50 BEN CANG TH THI VAI View
116276 01/2017-GRRC/AGG TRƯỜNG XUÂN 36 3WKD9 06/08/2017 09:30 CANG AN GIANG View
116277 1746251/HPG THANH PHONG 27 TP27 09/08/2017 09:52 CANG HAI PHONG View
116278 1745121/HPG HANSA ALTENBURG 9516739 A8YI9 09/08/2017 09:28 TAN CANG HAI PHONG View
116279 000007/CL/NAN ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 07/08/2017 23:45 CANG CUA LO (NG.AN) View
116280 1745753/HCM PHUC HUNG 3WOE 09/08/2017 10:14 CANG BEN NGHE (HCM) View
Showing 116.261 - 116.280 of 116.678 results
of 5.834