Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
21 172-2024.CM.DT/HUE FS BITUMEN NO.1 9692428 3E3807 02/07/2024 18:28 CANG CHAN MAY (HUE) View
22 171-2024.CM.DT/HUE BRILLIANT EXPRESS 9502570 3ETN5 01/07/2024 22:14 CANG CHAN MAY (HUE) View
23 170-2024.CM.DT/HUE HONG CHANG HAI 8554253 V3MU7 01/07/2024 17:50 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
24 169-2024.CM.DT/HUE GODSPEED 6666 9145035 3FGG6 28/06/2024 21:57 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
25 168-2024.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 28/06/2024 19:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
26 167-2024.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 28/06/2024 09:33 CANG CHAN MAY (HUE) View
27 166-2024.CM.DT/HUE GLORIOUS PEONY 9311139 3EKU2 27/06/2024 09:12 CANG CHAN MAY (HUE) View
28 165-2024.CM.DT/HUE MAKHA BHUM 9801512 HSB7244 26/06/2024 20:08 CANG CHAN MAY (HUE) View
29 164-2024.CM.DT/HUE QUANG VINH 568 8665741 XVJK 26/06/2024 15:22 CANG CHAN MAY (HUE) View
30 163-2024.CM.DT/HUE CHANG XIA 1052414 V3PP2 25/06/2024 19:02 CANG CHAN MAY (HUE) View
31 162.2024.CM.DT/HUE VIET THUAN 235-02 9868546 XVFC3 23/06/2024 18:28 CANG CHAN MAY (HUE) View
32 161-2024.CM.DT/HUE PRINCESS PACIFIC 9810953 V7SG9 23/06/2024 11:21 CANG CHAN MAY (HUE) View
33 160-2024.CM.DT/HUE DUY BÌNH 25 8664747 3WIV9 21/06/2024 22:41 CANG CHAN MAY (HUE) View
34 159-2024.CM.DT/HUE CHÂU THÀNH SHIP 18 9615456 3WFN 20/06/2024 10:32 CANG CHAN MAY (HUE) View
35 158-2024.CM.DT/HUE HẢI NAM 66 9572848 3WEZ 19/06/2024 20:35 CANG CHAN MAY (HUE) View
36 157-2024.CM.DT/HUE OCEANLINK NO.1 8926987 5IM657 19/06/2024 17:11 CANG CHAN MAY (HUE) View
37 156-2024.CM.DT/HUE PRINCESS ROYAL 9608219 3FFS8 19/06/2024 14:24 CANG CHAN MAY (HUE) View
38 155-2024.CM.DT/HUE CHANG NING 8357459 9LU2898 19/06/2024 11:17 CẢNG HÀO HƯNG HUẾ View
39 154-2024.CM.DT/HUE VINH QUANG 179 9535498 XVOD9 16/06/2024 16:40 CANG CHAN MAY (HUE) View
40 153-2024.CM.DT/HUE VIET THUAN 215-05 9941764 XVOP2 16/06/2024 12:45 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 21 - 40 of 116.678 results
of 5.834