Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116261 00015/2017/PM.VTU MOL BRAVO 9685322 VRNJ2 03/08/2017 16:27 C CAI MEP TCIT (VT) View
116262 1744873/HCM QUANG TRUNG 05-BLC 3WNA 03/08/2017 15:57 CANG NHA BE (HCM) View
116263 1744884/HPG SUNRISE 69 9621065 3WFS9 03/08/2017 15:56 CANG HAI PHONG View
116264 1744844/HPG TAN CANG FOUNDATION 3WRO 03/08/2017 15:56 TAN CANG (189) View
116265 1743164/HCM SAWASDEE LAEMCHABANG 9046253 DSRJ6 03/08/2017 15:55 CANG CAT LAI (HCM) View
116266 1744632/HPG HAIAN PARK 3WMM9 03/08/2017 15:25 CANG HAI AN View
116267 1744599/HCM HYUNDAI HIGHWAY 9158575 3FGU8 03/08/2017 15:27 CANG CAT LAI (HCM) View
116268 1744849/HPG VICTORIA 08 3WJW9 03/08/2017 15:14 CANG CHUA VE (HP) View
116269 00001QNA/QNN THAI BINH 36 3WDU 03/08/2017 17:17 CANG QUI NHON(BDINH) View
116270 00001/2017/BTN PVT Mercury 3WIN9 03/08/2017 16:35 CANG DAU KHI BINH THUAN View
116271 1744098/HCM HAI SU 1 9216846 VRQQ2 03/08/2017 14:36 CANG CAT LAI (HCM) View
116272 1744856/HPG PHƯƠNG BẮC 07 PHUONGBAC 03/08/2017 14:33 CANG HAI PHONG View
116273 1743866/HCM TRUONG MINH GLORY 9560998 3WMI9 03/08/2017 14:22 CANG SOAI RAP (DT) View
116274 00008/2017/VTU HO TAY 9603843 3WCB9 03/08/2017 11:59 KHU NEO VUNG TAU View
116275 000590/cl/NAN DERYOUNG SPRING 9301354 VRZR2 14/07/2017 11:48 CANG CUA LO (NG.AN) View
116276 00004/2017 PVT Mercury 3WIN9 03/08/2017 11:18 KHU NEO VUNG TAU View
116277 1744147/HCM FPMC 20 9417191 A8RE9 03/08/2017 11:12 CANG NHA BE (HCM) View
116278 1743983/HPG PRINCESS OF LUCK 9159842 5BGF3 03/08/2017 11:05 TAN CANG HAI PHONG View
116279 1744300/HPG WAN HAI 172 9380269 VRFF4 03/08/2017 11:04 TAN CANG HAI PHONG View
116280 1744787/HPG DUC VIET 568-18 3WVQ 03/08/2017 10:44 CANG HAI PHONG View
Showing 116.261 - 116.280 of 116.417 results
of 5.821