Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116301 00013/2017/PM.VTU ALPHA GAS 3FRA2 02/08/2017 20:51 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116302 00002/2017/VTU TAN CANG 86 XVVX9 02/08/2017 18:44 TAN CANG CAI MEP ODA TERMINAL (TCOT) View
116303 00012/2017/PM.VTU ACX DIAMOND 9360609 9VFL3 02/08/2017 17:35 TANCANG CAI MEP TVAI View
116304 6694/HCM ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 02/08/2017 17:34 CANG BEN NGHE (HCM) View
116305 00011/2017/PM.VTU MAERSK EMERALD 9502910 2FQE2 02/08/2017 17:27 CANG QT CAI MEP View
116306 6689/HCM HAIAN BELL 3WIH7 02/08/2017 17:22 CANG VICT View
116307 00010/2017/PM.VTU DERYOUNG SUNFLOWER 9369148 VRCX2 02/08/2017 17:18 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
116308 1744597/HPG COTSWOLD 9175846 H9UY 02/08/2017 17:11 CANG HAI PHONG View
116309 1744578/HPG GLORY SHANGHAI 9754769 VROS4 02/08/2017 17:10 CANG DINH VU - HP View
116310 1744555/HPG VENUS C 8813609 A8LX5 02/08/2017 17:04 NAM HAI View
116311 1743984/HPG ASIAN TRADER 9245689 P3LC9 02/08/2017 16:59 GREEN PORT (HP) View
116312 1744670/HPG SITC HANSHIN 9727998 VROR7 02/08/2017 16:59 CANG DINH VU - HP View
116313 1744149/HPG AS RICCARDA 9449869 V2GT7 02/08/2017 17:00 VIP GREEN PORT View
116314 1744604/HPG DAI DUONG 28 3WHM 02/08/2017 16:35 CANG HAI PHONG View
116315 00005/2017/VTU YANGTZE HAPPINESS 9584243 VRLA7 02/08/2017 18:56 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
116316 1744492/HPG HÀ NGỌC 06 3WYT9 02/08/2017 16:12 CANG HAI PHONG View
116317 00009/2017/PM.VTU AP SVETI VLAHO 9331696 V7ST3 02/08/2017 16:47 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
116318 1744656/HPG MINH NGUYỆT 88 3WPZ9 02/08/2017 15:59 CANG HAI PHONG View
116319 1744635/HPG THUAN HAI 36 3WCF 02/08/2017 15:52 CANG HAI PHONG View
116320 7160018/DNG MCC ANDALAS 9499022 YBTH2 02/08/2017 15:55 CANG TIEN SA(D.NANG) View
Showing 116.301 - 116.320 of 116.417 results
of 5.821