Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116621 1744032/QNH TRUNG THAO 1818-BLC 3WHI9 01/08/2017 17:22 CANG CAI LAN View
116622 1744255/HPG HELANE 9448865 VRFC5 01/08/2017 15:35 CANG HAI PHONG View
116623 0002/ĐDPM/ĐDPM MISTRAL 9667540 V7FA5 01/08/2017 17:38 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116624 00001/2017/VTU PTSC THAI BINH 3WGN 01/08/2017 15:42 CANG HA LUU PTSC(VT) View
116625 1744360/HPG THUY AN 16 3WYB 01/08/2017 15:24 CANG HAI PHONG View
116626 05/DTP NGỌC LINH 19-BLC XVHO 01/08/2017 15:39 CANG DONG THAP View
116627 1744049/QNH ROYAL 88 9600047 3WJT9 01/08/2017 17:16 CANG HON GAI View
116628 6682/HCM STAR 126 9367164 3WNQ 01/08/2017 15:11 CTY TNHH MTV CANG SG View
116629 1744051/HPG HAWKE BAY 9242546 VRWX8 01/08/2017 15:08 CANG HAI PHONG View
116630 1744358/HTH VICTORIA 08 3WJW9 01/08/2017 15:14 CANG SON DUONG View
116631 6660/HCM CAPE MAHON 9348857 C4YB2 01/08/2017 16:27 CANG CAT LAI (HCM) View
116632 6682/HCM HOA PHUONG 01 XVRK 01/08/2017 15:04 CANG RAU QUA (HCM) View
116633 6662/HCM NHA BE 09 3WIJ7 01/08/2017 15:05 TONG KHO XANG NHA BE View
116634 6653/HCM LONG PHU 18 3WDF9 01/08/2017 15:05 CTY MTV DAUKHI HCM View
116635 6677/HCM HARMONY SOURCE 9129366 HOGU 01/08/2017 15:04 CANG LOTUS (HCM) View
116636 1744182/HPG SEA NOBLE 9114531 3FEC5 01/08/2017 15:01 CANG HAI PHONG View
116637 6639/HCM MINH NAM 07 3WBP 01/08/2017 15:05 NM XI MANG THANGLONG View
116638 6626/HCM VIETSUN INTEGRITY XVPI9 01/08/2017 15:06 CANG KHANH HOI (HCM) View
116639 1743971/HPG LANTAU BRIDE 9404728 V2DQ9 01/08/2017 15:00 DINH VU NAM HAI View
116640 6635/HCM NHA BE 06 3WMT9 01/08/2017 15:07 CANG NHA BE (HCM) View
Showing 116.621 - 116.640 of 116.678 results
of 5.834