Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116241 1744467/HCM PRIME SERENE 9205512 3WLE9 02/08/2017 09:22 CANG NHA BE (HCM) View
116242 1744175/HCM THERESA BEGONIA 9078103 T2EB4 02/08/2017 09:19 CANG SPCT (HCM) View
116243 0004/ĐDPM AQUAMARINE GAS 3WKN 02/08/2017 10:36 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116244 1744046/HPG PV OIL CHARLIE XVFG 02/08/2017 08:11 XANG DAU THUONG LY View
116245 1744395/HTH TIEN DAT 19-BLC 3WDT9 02/08/2017 07:41 CANG SON DUONG View
116246 6669/HCM RHL ASTRUM 9334844 A8JE8 02/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116247 6647/HCM WAN HAI 205 8914025 S6BV5 02/08/2017 08:06 CANG CAT LAI (HCM) View
116248 6663/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 02/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116249 6676/HCM SKY CHALLENGE 9705445 D7OM 02/08/2017 08:04 CANG CAT LAI (HCM) View
116250 6684/HCM LUCENT 9142215 3EAY8 02/08/2017 08:05 CANG SPCT (HCM) View
116251 00003/ĐDPM THANH CONG 36 9557460 3WAN 01/08/2017 17:29 CANG POSCO (VT) View
116252 00004QNE/QNN NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 01/08/2017 17:30 CANG QUI NHON(BDINH) View
116253 00003QNE/QNN JANESIA ASPHALT VI 9459577 3ERR7 01/08/2017 17:12 CANG QUI NHON(BDINH) View
116254 6678/HCM PEGAS 9163776 UBFM8 01/08/2017 16:54 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
116255 1744386/HPG BRIGHT LAEM CHABANG 9412866 3EMY8 01/08/2017 16:51 CANG DINH VU - HP View
116256 1744183/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 01/08/2017 16:51 TAN CANG HAI PHONG View
116257 00001QNE/QNN AUTAI 9554705 3FRV9 01/08/2017 16:51 CANG QUI NHON(BDINH) View
116258 1744400/HPG Phú Lộc 27 3WKO9 01/08/2017 16:41 CANG GO DAU (P.THAI) View
116259 00002QNE/QNN YU JIN ACE 9585120 DSQX8 01/08/2017 16:50 CANG QUI NHON(BDINH) View
116260 1744391/HPG HAI HA 88 3WCL9 01/08/2017 16:40 CANG HAI PHONG View
Showing 116.241 - 116.260 of 116.320 results
of 5.816