Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
1 304-2023.CM.DT/HUE STAR LINE 8926999 JVQE6 09/12/2023 09:31 CANG CHAN MAY (HUE) View
2 303-2023.CM.DT/HUE TRỌNG TRUNG 81 9861988 XVCI7 09/12/2023 08:10 CANG CHAN MAY (HUE) View
3 302-2023.CM.DT/HUE VOSCO SKY 9236896 XVIP 09/12/2023 07:56 CANG CHAN MAY (HUE) View
4 301-2023.CM.DT/HUE SÔNG HÀN 9224013 SONGHAN 09/12/2023 07:57 CANG CHAN MAY (HUE) View
5 300-2023.CM.DT/HUE DAI TAY DUONG 36 9608623 3WEG9 08/12/2023 18:58 CANG CHAN MAY (HUE) View
6 299-2023.CM.DT/HUE VIET HUNG 08 9557707 3WWO7 08/12/2023 13:49 CANG CHAN MAY (HUE) View
7 298-2023.CM.DT/HUE LUCKY DRAGON 9565297 3WGZ 07/12/2023 06:46 CANG CHAN MAY (HUE) View
8 297-2023.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 06/12/2023 18:01 CANG CHAN MAY (HUE) View
9 296-2023.CM.DT/HUE ZHONG WANG KE DA 9982263 3E2793 03/12/2023 07:03 CANG CHAN MAY (HUE) View
10 295-2023.CM.DT/HUE THÀNH NAM 68 8665337 3WWT 29/11/2023 20:33 CANG CHAN MAY (HUE) View
11 294-2023.CM.DT/HUE HẢI ANH 26 9601156 3WUE9 28/11/2023 09:27 CANG CHAN MAY (HUE) View
12 293-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 28/11/2023 06:54 CANG CHAN MAY (HUE) View
13 292-2023.CM.DT/HUE XIN HAI HE 9582635 V3EE3 26/11/2023 20:30 CANG CHAN MAY (HUE) View
14 291-2023.CM.DT/HUE CELEBRITY MILLENNIUM 9189419 9HJF9 26/11/2023 16:43 CANG CHAN MAY (HUE) View
15 290-2023.CM.DT/HUE DELTIC DOLPHIN 8319354 JVTC7 25/11/2023 15:45 CANG CHAN MAY (HUE) View
16 289-2023.CM.DT/HUE Bình Dương 19 8746569 binhduong 24/11/2023 20:19 CANG CHAN MAY (HUE) View
17 288-2023.CM.DT/HUE TASCO NIRAND 9689809 HSB4960 24/11/2023 18:34 CANG CHAN MAY (HUE) View
18 287-2023.CM.DT/HUE CELEBRITY SOLSTICE 9362530 9HRJ9 20/11/2023 19:37 CANG CHAN MAY (HUE) View
19 286-2023.CM.DT/HUE HAIAN PARK 9207560 3WMM9 20/11/2023 17:38 CANG CHAN MAY (HUE) View
20 285-2023.CM.DT/HUE PHƯƠNG NAM 57 8656477 3WKU 19/11/2023 18:42 CANG CHAN MAY (HUE) View
Showing 1 - 20 of 116.473 results
of 5.824