Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116241 1744828/HPG SM TOKYO 9374129 D5OD7 05/08/2017 10:08 CANG HAI AN View
116242 1744910/HCM XUAN HOA 68 3WBN 05/08/2017 08:44 CANG TAN THUAN (HCM) View
116243 00021/2017/PM.VTU HAIAN TIME XVLV9 05/08/2017 07:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
116244 1743923/HPG HEUNG-A JANICE 9693927 V7HX8 05/08/2017 08:21 TAN CANG HAI PHONG View
116245 1744720/HCM VIETSUN FORTUNE 3WMB9 05/08/2017 08:48 CANG KHANH HOI (HCM) View
116246 00017/2017/VTU BERGPRAI 9060589 HSB3068 04/08/2017 19:58 CANG PHU MY (V.TAU) View
116247 00016/2017/VTU MICROSTEP 9125918 H3NC 04/08/2017 19:44 KHU NEO VUNG TAU View
116248 1745226/HCM TRUNG HIẾU 666 - BLC 3WBV7 04/08/2017 17:51 CANG PTSC (VUNG TAU) View
116249 1744480/HPG UNI AMPLE 9143336 3FOJ7 04/08/2017 17:31 PTSC DINH VU View
116250 1745223/HPG VIETSUN INTEGRITY XVPI9 04/08/2017 17:33 TAN CANG 128 View
116251 1745214/HTH VTB ACE XVVA 04/08/2017 17:05 CANG VUNG ANG(HTINH) View
116252 1743173/HCM SAWASDEE BANGKOK 9122526 D7LJ 04/08/2017 17:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116253 1745122/HCM DIEM DIEN 29 3WXD 04/08/2017 17:05 Công ty Cổ phần Cảng Long An View
116254 00020/2017/PM.VTU VIET GAS 3WDV 04/08/2017 16:56 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116255 1743892/HCM SITC ZHEJIANG 9691125 VRNQ8 04/08/2017 17:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116256 1744915/HCM CONTSHIP BOX 9385453 5BAL4 04/08/2017 17:06 CANG CAT LAI (HCM) View
116257 00019/2017/PM.VTU OCEAN HAVEN 9257084 D5KG6 04/08/2017 16:48 CANG POSCO (VT) View
116258 1744092/HCM WAN HAI 261 9230206 9VHZ8 04/08/2017 17:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116259 1745080/HPG KHARIS HERITAGE 9402512 3EJH6 04/08/2017 17:33 CANG DINH VU - HP View
116260 1745124/HPG BICH THANH 18 3WLA9 04/08/2017 17:32 CANG HAI PHONG View
Showing 116.241 - 116.260 of 116.473 results
of 5.824