Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116281 1745057/HPG LE QUOC 01 3WVP 04/08/2017 11:42 CANG HAI PHONG View
116282 1744868/HPG AU CO 10 9346196 3WMP 04/08/2017 11:44 CANG HAI PHONG View
116283 1745043/HPG LONG SƠN 39 XVYC 04/08/2017 11:03 CANG HAI PHONG View
116284 1743737/HCM GUAYAQUIL BRIDGE 9402641 VRGI8 04/08/2017 10:06 CANG PHU HUU View
116285 1744615/HCM ST BLUE 9532288 D5MK3 04/08/2017 10:07 CANG CAT LAI (HCM) View
116286 1744660/HPG PARAMITA 9162112 D7CB 04/08/2017 09:43 CANG HAI PHONG View
116287 00012/2017/VTU HONG BANG 68 3WOW9 04/08/2017 09:39 CANG CAT LO (BRVT) View
116288 1744912/HCM VNL RUBY 3WIK9 04/08/2017 09:32 CANG TAN THUAN (HCM) View
116289 1744782/HCM TAN CANG GLORY XVFA9 04/08/2017 09:15 CANG VICT View
116290 1743896/HCM SITC SURABAYA 9320025 VRPU7 04/08/2017 09:18 CANG CAT LAI (HCM) View
116291 1744097/HCM THANA BHUM 9300142 9VBE3 04/08/2017 09:02 CANG CAT LAI (HCM) View
116292 1744890/HCM MORNING VISHIP XVHH 04/08/2017 09:01 CANG BEN NGHE (HCM) View
116293 0590/TBH Trường Xuân 16 XVSH9 04/08/2017 08:54 CANG DIEM DIEN View
116294 170157/QNM TRUONG HAI STAR 3 3WMN9 03/08/2017 08:53 CANG KY HA (Q.NAM) View
116295 1744561/HCM BIENDONG TRADER 3WNH 04/08/2017 08:37 CANG BEN NGHE (HCM) View
116296 1743977/HCM HEUNG-A ASIA 9162435 D7MD 04/08/2017 08:35 CANG CAT LAI (HCM) View
116297 1744283/HCM VSICO PIONEER 3WTR 04/08/2017 08:04 CANG VICT View
116298 1744229/HCM VINALINES PIONEER 3WPJ 03/08/2017 18:54 CANG TAN THUAN (HCM) View
116299 1744958/HPG HAI LINH 02 XVHZ9 04/08/2017 08:00 C.CANG DK HAI LINH View
116300 1744955/HTH VAN MINH 68 3WII9 04/08/2017 15:11 CANG SON DUONG View
Showing 116.281 - 116.300 of 116.473 results
of 5.824