Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116401 6663/HCM DONGJIN VOYAGER 9802011 D7SB 02/08/2017 08:05 CANG CAT LAI (HCM) View
116402 6676/HCM SKY CHALLENGE 9705445 D7OM 02/08/2017 08:04 CANG CAT LAI (HCM) View
116403 6684/HCM LUCENT 9142215 3EAY8 02/08/2017 08:05 CANG SPCT (HCM) View
116404 00003/ĐDPM THANH CONG 36 9557460 3WAN 01/08/2017 17:29 CANG POSCO (VT) View
116405 00004QNE/QNN NAM PHUONG 18 9551002 3WIQ9 01/08/2017 17:30 CANG QUI NHON(BDINH) View
116406 00003QNE/QNN JANESIA ASPHALT VI 9459577 3ERR7 01/08/2017 17:12 CANG QUI NHON(BDINH) View
116407 6678/HCM PEGAS 9163776 UBFM8 01/08/2017 16:54 KHO VK102 QUAN KHU 7 View
116408 1744386/HPG BRIGHT LAEM CHABANG 9412866 3EMY8 01/08/2017 16:51 CANG DINH VU - HP View
116409 1744183/HPG BAOHANG 9151412 3FTD7 01/08/2017 16:51 TAN CANG HAI PHONG View
116410 00001QNE/QNN AUTAI 9554705 3FRV9 01/08/2017 16:51 CANG QUI NHON(BDINH) View
116411 1744400/HPG Phú Lộc 27 3WKO9 01/08/2017 16:41 CANG GO DAU (P.THAI) View
116412 00002QNE/QNN YU JIN ACE 9585120 DSQX8 01/08/2017 16:50 CANG QUI NHON(BDINH) View
116413 1744391/HPG HAI HA 88 3WCL9 01/08/2017 16:40 CANG HAI PHONG View
116414 1744377/HPG HA MINH 189 3WJO 01/08/2017 16:41 CANG HAI PHONG View
116415 6685/HCM PERLA 9258129 HOFC 01/08/2017 16:26 TONG KHO XANG NHA BE View
116416 1744032/QNH TRUNG THAO 1818-BLC 3WHI9 01/08/2017 17:22 CANG CAI LAN View
116417 1744255/HPG HELANE 9448865 VRFC5 01/08/2017 15:35 CANG HAI PHONG View
116418 0002/ĐDPM/ĐDPM MISTRAL 9667540 V7FA5 01/08/2017 17:38 CANG PV.GAS (V.TAU) View
116419 00001/2017/VTU PTSC THAI BINH 3WGN 01/08/2017 15:42 CANG HA LUU PTSC(VT) View
116420 1744360/HPG THUY AN 16 3WYB 01/08/2017 15:24 CANG HAI PHONG View
Showing 116.401 - 116.420 of 116.473 results
of 5.824