Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116241 1746209/HCM HUNG HAU 07-ALCI HH07ALCI 09/08/2017 08:34 CANG NHA BE (HCM) View
116242 1746180/HPG SITC BANGKOK 9266114 VRMI3 09/08/2017 09:14 CANG DINH VU - HP View
116243 1746080/HPG SITC HAIPHONG 9261384 VRJQ8 09/08/2017 09:12 CANG DINH VU - HP View
116244 1745598/HCM JAKARTA BRIDGE 9470741 3FRD3 09/08/2017 08:09 CANG CAT LAI (HCM) View
116245 1745658/HPG HAIAN TIME XVLV9 09/08/2017 08:18 CANG HAI AN View
116246 00033/2017/VTU LONG PHU 03 XVLP 09/08/2017 08:32 CANG XANG DAU K2 View
116247 000006/CL/NAN VIETSUN FORTUNE 3WMB9 08/08/2017 22:00 CANG CUA LO (NG.AN) View
116248 000517/QNI GLORIOUS HIBISCUS 9515216 3EUF4 08/08/2017 19:47 CANG QT GEMADEPT View
116249 00042/2017/PM.VTU SOFIA EXPRESS 9450404 DGZT2 09/08/2017 09:08 C CAI MEP TCIT (VT) View
116250 000417/QNI LONG PHU 09 XVGJ 08/08/2017 18:08 CANG DQUAT-BEN PHAO View
116251 1745150/HCM VIET THANG 136 9561693 3WJL9 08/08/2017 17:47 CANG NHA BE (HCM) View
116252 00032/2017/VTU HYUNDAI BUSAN 9305659 5BZN3 09/08/2017 08:42 C CAI MEP TCIT (VT) View
116253 1744397/HCM WAN HAI 211 9048574 9VDR 08/08/2017 17:33 CANG CAT LAI (HCM) View
116254 1746103/QNH VICTORIA 08 3WJW9 08/08/2017 16:35 CANG HON GAI View
116255 6852/HCM TAN CANG FOUNDATION 3WRO 08/08/2017 17:32 CANG TAN CANG (HCM) View
116256 1745919/QNH BAO HONG 9 9592678 BKRW5 08/08/2017 16:39 CANG CAI LAN View
116257 000005/CL/NAN VIET THANG 188 3WCE9 08/08/2017 16:07 CANG CUA LO (NG.AN) View
116258 00011/QNN FEDERAL BEAUFORT 9697818 V7MF7 08/08/2017 16:30 CANG QUI NHON(BDINH) View
116259 033/CMU BINH AN VALIANT 3WRP9 08/08/2017 17:00 CUA KHAU SONG DOC View
116260 1745929/HPG HOA PHUONG 01 XVRK 08/08/2017 15:32 NAM NINH View
Showing 116.241 - 116.260 of 116.634 results
of 5.832