Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116221 170805001/DNG DONG TENG 8747941 HO5773 05/08/2017 15:41 CANG DA NANG View
116222 1745268/HCM TAN BINH 59 3WTQ9 05/08/2017 14:47 CANG NHA BE (HCM) View
116223 1744746/HCM MAX KING 9363144 9HA4073 05/08/2017 14:47 CANG CAT LAI (HCM) View
116224 00023/2017/PM.VTU NYK FUSHIMI 9487964 9V8741 05/08/2017 13:57 TANCANG CAI MEP TVAI View
116225 1745083/HPG BANI BHUM 9106895 HSBB2 05/08/2017 11:12 NAM HAI View
116226 1744305/HPG SENTOSA TRADER 9255529 9HA4548 05/08/2017 11:14 DINH VU NAM HAI View
116227 1744914/HCM THUAN PHAT 09 3WAE 05/08/2017 10:53 CANG SPCT (HCM) View
116228 1744922/HCM PHUC KHANH 3WNE9 05/08/2017 10:53 CANG BEN NGHE (HCM) View
116229 1745254/HCM DYNAMIC OCEAN 05 3WHL9 05/08/2017 10:53 TONG KHO XANG NHA BE View
116230 1743894/HCM SITC HEBEI 9712371 VROF4 05/08/2017 10:52 CANG CAT LAI (HCM) View
116231 1744058/HCM MSC SIERRA II 9007829 A8YT3 05/08/2017 10:25 CANG CAT LAI (HCM) View
116232 1745016/HCM SITC JIANGSU 9712383 VROF5 05/08/2017 10:24 CANG CAT LAI (HCM) View
116233 1744675/HCM PONTRESINA 9334521 A8OK4 05/08/2017 10:25 CANG CAT LAI (HCM) View
116234 1745239/HCM HOÀNG MINH 36 3WZK 05/08/2017 10:25 NM XI MANG HA LONG View
116235 1744976/HPG GREAT DOLPHIN 9377585 3FAA7 05/08/2017 10:08 C.CANG DK HAI LINH View
116236 1743734/HCM MCC SHANGHAI 9634684 V2GK4 05/08/2017 10:02 CANG CAT LAI (HCM) View
116237 00022/2017/PM.VTU BIENDONG TRADER 3WNH 05/08/2017 08:10 C CAI MEP TCIT (VT) View
116238 1745020/HPG SUNNY LAVENDER 9748411 3FHO8 05/08/2017 10:07 CANG DINH VU - HP View
116239 1745067/HPG NASICO NAVIGATOR XVKO 05/08/2017 10:09 CANG HAI PHONG View
116240 000004/NAN PHUC HUNG 3WOE 05/08/2017 09:25 CANG CUA LO (NG.AN) View
Showing 116.221 - 116.240 of 116.473 results
of 5.824