Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116221 1744405/HCM KMTC PUSAN 9131852 DSFT8 09/08/2017 11:28 CANG CAT LAI (HCM) View
116222 1744761/HCM ST EVER 9536985 D5MI9 09/08/2017 11:25 CANG CAT LAI (HCM) View
116223 1743877/HCM TOKYO TOWER 9384875 MAQJ 09/08/2017 11:29 CANG CAT LAI (HCM) View
116224 1746264/HPG HÙNG MẠNH 36 XVXO 09/08/2017 10:34 CANG HAI PHONG View
116225 1744557/HPG CAIYUNHE 9228758 H3MN 09/08/2017 14:55 PTSC DINH VU View
116226 1746232/HPG HOA MAI 68 3WFU9 09/08/2017 10:19 CANG HAI PHONG View
116227 1745748/HCM SM BANGKOK 9197349 D7SV 09/08/2017 10:15 CANG CAT LAI (HCM) View
116228 1746182/HCM HAIAN SONG 3WNF9 09/08/2017 10:14 CANG VICT View
116229 00035/2017/VTU BERLIN 9516387 A8RG2 09/08/2017 10:36 CANG PTSC (VUNG TAU) View
116230 1746225/HPG Châu Thành Ship 27 3WBK 09/08/2017 10:05 CANG HAI PHONG View
116231 00043/2017/PM.VTU CORAL WIND 9713038 H3LN 09/08/2017 10:50 BEN CANG TH THI VAI View
116232 01/2017-GRRC/AGG TRƯỜNG XUÂN 36 3WKD9 06/08/2017 09:30 CANG AN GIANG View
116233 1746251/HPG THANH PHONG 27 TP27 09/08/2017 09:52 CANG HAI PHONG View
116234 1745121/HPG HANSA ALTENBURG 9516739 A8YI9 09/08/2017 09:28 TAN CANG HAI PHONG View
116235 000007/CL/NAN ATLANTIC OCEAN 3WJZ9 07/08/2017 23:45 CANG CUA LO (NG.AN) View
116236 1745753/HCM PHUC HUNG 3WOE 09/08/2017 10:14 CANG BEN NGHE (HCM) View
116237 1746015/HPG TIANJIN VENTURE 945729 VRFM4 09/08/2017 09:29 CANG HAI PHONG View
116238 1745911/HPG WAN HAI 282 9182021 9VJM6 09/08/2017 09:13 TAN CANG HAI PHONG View
116239 000617/QNI HOANG HA STAR 3WEI9 09/08/2017 08:49 CANG DQUAT-BEN PHAO View
116240 1746052/HCM VIETSUN INTEGRITY XVPI9 09/08/2017 10:13 CANG KHANH HOI (HCM) View
Showing 116.221 - 116.240 of 116.634 results
of 5.832