Tìm kiếm /Search criteria


Cảng vụ
Maritime Administration Of

Số giấy phép
Number

Tên tàu
Name of Ship

Từ ngày
Time of Arrival/ Departure From

Hô hiệu
Call Sign

Đến ngày
Time of Arrival/ Departure To

Giấy phép rời cảng /PORT CLEARANCE

STT
No
Số giấy phép
Number of Port Clearance
Tên tàu
Name of Ship
Số IMO
IMO Number
Hô hiệu
Call Sign
Ngày hiệu lực
Date of Issue
Cảng rời
Port of Departure
Xem
View
116261 1745975/HPG TRUNG THAO 1818-BLC 3WHI9 08/08/2017 15:32 CANG HAI PHONG View
116262 1745930/HPG XUAN TUNG 09BLC XVPL 08/08/2017 15:26 CANG HAI PHONG View
116263 00031/2017/VTU HO TAY 8 9367889 XVYZ 08/08/2017 16:37 CANG CAT LO (BRVT) View
116264 1745632/HPG HANSE ENDURANCE 9356804 V2FM5 08/08/2017 15:08 DINH VU NAM HAI View
116265 001.TA.Đt/HUE HUE 18 3WC19 08/08/2017 07:30 CANG THUAN AN (HUE) View
116266 00010/QNN NORDLION 9626235 5BBE4 08/08/2017 19:32 CANG QUI NHON(BDINH) View
116267 1744423/HCM KMTC PORTKELANG 9282273 D7LV 08/08/2017 17:32 CANG CAT LAI (HCM) View
116268 00030/2017/VTU GLOUCESTER EXPRESS 9733765 9V3513 08/08/2017 14:52 BEN CANG TH THI VAI View
116269 000317/QNI PV OIL CHARLIE XVFG 08/08/2017 14:55 CANG DQUAT-BEN PHAO View
116270 00029/2017/VTU CMA CGM THAMES 9674567 9HA3851 08/08/2017 14:52 CANG QT CAI MEP View
116271 170808001/DNG WESTERBURG 9137674 A8LH7 08/08/2017 13:56 CANG TIEN SA(D.NANG) View
116272 0006764/HCM BUXFAVOURITE 9150212 A8TQ4 08/08/2017 02:52 CANG VICT View
116273 00041/2017/PM.VTU HIEP HUNG 98 3WFD 08/08/2017 14:22 CANG BA RIA VUNG TAU View
116274 00009/QNN MAJESTIC 9694438 9V3401 08/08/2017 19:30 CANG QUI NHON(BDINH) View
116275 00040/2017/PM.VTU XUAN HOA 68 3WBN 08/08/2017 11:24 CANG SP-PSA (V.TAU) View
116276 1745647/QNH GREAT TRUST DRAGON 2 9575993 3WLM 08/08/2017 11:22 CANG HON GAI View
116277 0006780/HCM MODERN LINK 9188829 H3HZ 08/08/2017 09:36 CANG SPCT (HCM) View
116278 00039/2017/PM.VTU HARUKAZE 9237400 3EAF7 08/08/2017 11:00 CANG THEP MIEN NAM View
116279 00038/2017/PM.VTU INDUSTRIAL REVOLUTION 9267742 D5AH2 08/08/2017 10:47 CANG QT SP-SSA(SSIT) View
116280 1745927/QNH PL YUI LAAM 8921664 H3PQ 08/08/2017 10:36 CANG CAI LAN View
Showing 116.261 - 116.280 of 116.634 results
of 5.832